АКТУЕЛНИ КАМПАЊИ

 

 

УСЛУГИ И РЕШЕНИЈА

Инфраструктурни оперативни катастри (подземен катастар)

Картирање на улично осветлување и друга општинска / комунална инфраструктура

Приклучете се на пандржавниот општински ГИС портал iOpstina.mk

Имате ли ќар од ЛЕГАЛИЗАЦИЈАТА?

 

ПРОИЗВОДИ

GeoLINK.NormaBUILD 4: Предмер, пресметки и калкулација на цени во градежништвото - на македонски!

CGS.PLATEIA 2016: Проектирање и реконструкции на улици и патишта

CGS.ELECTRA 2016: Проектирање далноводи

Studio.ARS.URBANO 9: Проектирајте водоводни и канализациони системи на лизинг

NITRO PDF 10 PRO

 

ГЕО-ИНЖЕНЕРСКИ ВЕСНИК

Просторни интерполации (на дигитален теренски модел)

BIM (Building Information Modeling) – Информациско моделирање на објекти

Креирање на дигитален теренски модел (DTM) со увезување точки од .txt датотека

Од скенограм до дигитален теренски модел

Kriging – интерполациска метода и негова примена во геодезијата

 

2007-2016 © ГеоЛИНК д.о.о. .:. Стреја Нахмијас 5/II, 7000 Битола .:. info(at)geolink.com.mk .:. (+389) 047 20 25 20 .:. 047 20 25 25

Следете не на Facebook  Следете не на Linked In  Следете не на Google+  Каде се наоѓаме

                 

СТРАНИЦИТЕ ПОСТОЈАНО ГИ ПОДОБРУВАМЕ .:. THE PAGES ARE UNDER THE CONTINUOUS IMPROVEMENT